Fern's Guitars logo

Slide King

Fern's Guitars logo

Slide King

Slide King lapsteel voorkant
Slide King lapsteel body
Slide King lapsteel toets
Slide King lapsteel voorkant schuin
Slide King lapsteel achterkant
Slide King lapsteel kop